Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
asesoria barcelona

ŋSe debe pagar la plusvalía municipal cuando la transmisiķn ha generado una minusvalía?

Desde "¿Hay Derecho?" D. Urbano Álvarez escribe sobre la obligación de pagar una plusvalía municipal cuando, en la transmisión, se ha producido una minusvalía.

Esto: "vender un piso perdiendo dinero y tener que pagar una plusvalía" que parece una cuestión antinatural, sigue en disputa.

Més curiositats

Veure totes les curiositats

Rebeu-nos a la bústia