Colegiados y Asegurados

La garantía de 3 colegios profesionales y un seguro de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creemos que la ética profesional obliga a asumir los posibles errores cometidos. Los profesionales de nuestro equipo están colegiado en el Colegio de Economistas de Catalunya, el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Graduados Sociales de XX respectivamente y cuenta con la protección de un seguro de Responsabilidad Civil.

Trabajamos día a día para mejorar y adaptar nuestros métodos y procesos de control interno pero incluso ante un eventual error, usted estrá protegido.

Fargas
Asesoría fiscal y laboral Fargas

Desaparició de l’IPC com a mecanisme de revisió de rendes urbanes i rústiquesAl passat 1 d’abril, el sistema de revisió de rendes urbanes i rústiques va ser substituït, fent desaparèixer l’habitual sistema IPC. Aquest nou sistema és l’Índex de Garantia de la Competitivitat (IGC) que presenta noves modificacions en l’actual sistema.

Aquest índex estableix una tassa de revisió de preus per tant de garantitzar la competitivitat davant la zona euro. La tassa serà igual a la del Índex de Preus al Consum Harmonitzats (IPCAH) de la UEM menys una part de la pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. Quan la tassa de variació d’aquest índexs estigui per sota del 0 per cent, o, superi l’objectiu a mig termini de inflació anual del Banc Central Europeu (2 per cent), s’agafarà aquest valor como a referència. Així s’assegura que els contractes els que s’aplica aquest nou índex contribueixin a garantir el manteniment de la competitivitat de l’economia a mitja termini.

L’entrada en vigor de la nova llei 2/2015 de desindexació de l’economia espanyola recomanada per el consell de la Unió Europea (EU) per reduir la inèrcia de la inflació, també tindrà efectes colaterals i produirà substancials modificacions en els contractes dels habitatges subscrits a partir del 1 d’abril de 2015. Així arriba una guerra contra la inflació on històricament Espanya ha estat un percentatge per sobre de la resta de països de la Unió Europea.

Tanmateix, les novetats que presenta la Llei 2/2015 es destaca el nou sistema de mesura IGC como a modificació substancial en el mecanisme de revisió de rendes urbanes i rústiques. Aquest nou sistema s’introdueix per fomentar, sigui quin sigui l’estat de l’economia espanyola, guanys de competitivitat en relació a la Comunitat Europea.

Convé ressaltar que l’IGC només s’aplicarà en cas de que el llogater i l’inquilí incloguin una clàusula de revisió el contracte, ja que la nova llei permet a les parts contractants posar-se d’acord a l’hora de decidir revisar la seva “situació econòmica” i plasmar aquesta decisió sobre el paper.

Així mateix, dintre de les possibilitats que la Llei contempla, existeixen diferents vies on es dóna l’opció al arrendatari i el arrendador, per acordar per ells mateixos lliurament la fórmula a utilitzar. D’aquesta manera, les parts contractants podràn escollir utilitzar com a sistemes la variació del Producte Interior Brut (PIB), l’Índex de Preu del Habitatge (IPH) o inclús, el mateix IPC específic sobre lloguers.

En el cas, que les parts no es posessin d’acord o en el contracte no figures cap mecanisme de revisió de valors monetaris, el Bolletí Oficial del Estat (BOE) estableix que “la renda es revisarà per cada anualitat amb referència a la variació anual del índex de Garantia de Competitivitat (IGC) a la data de cada revisió, prenen com a mes de referència per a cada revisió el que correspongui al últim índex que fou publicat a la data de revisió del contracte”

Aprofitem per saludar-la/o, i comunicar-li que estem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.

Àrea de Consultoria.

 

Noticias Desde Fargas

 • 22 mayo 2018
  Cambio de opinión tras presentar la dimisión
  Leer
 • 21 mayo 2018
  Hacienda sabe las entradas y salidas de sus cuentas bancarias y quiere que lo sepas
  Leer
 • 16 abril 2018
  Hacienda puede embargar participaciones sociales
  Leer
 • 07 marzo 2018
  Sistema RED y notificaciones electrónicas, nueva obligación para los autónomos
  Leer

Ver todas las noticias

Recíbenos en tú buzón