Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Has de saber-ho! Lo indispensable de la Reforma Fiscal per a afrontar 2015L’1 de Gener de 2015 entraren en vigor la majoria de canvis introduïts per la Reforma Fiscal, molts d’ells amb un règim transitori, altres amb excepcions, singularitats, caràcter retroactiu, …

Després de publicar diversos resums sobre les modificacions esdevingudes a les diverses lleis modificades destaquem alguns punts que són d’interés general per afrontar el 2015:

S’apuja l’IVA en la majoria de productes sanitaris, alhora que es redueix en les flors i plantes vives ornamentals.

Les retencions als lloguers baixen al 20% el 2015 i 19% el 2016. També succeeix amb les retencions dels autònoms que passaran del 21 al 19% el 2015 i al 18% en 2016.

Es redueixen els límits per a l’exclusió del règim de mòduls, de 450.000 a 150.000 d’ingressos i 150.000 de despeses alhora que s’exclouen aquelles activitats que facturin menys d’un 50% a persones físiques, o aquelles a les que s’aplica un tipus de retenció del 1%.

A l’Impost de Societats s’estableix un tipus general per a totes les empreses del 25% de 2016 en endavant, essent del 28% al 2015. Tot junt amb moltes altres mesures ja comentades al nostre web.

Es redueixen els trams del IRPF que aniran del 20 al 47% al 2015 i del 19 al 45% al 2016 mentre que s’augmenten els mínims familiars junts amb la introducció de tres nous “impostos negatius”.

S’ha suprimit la deducció per lloguer de vivenda als nous contractes (signats a partir de l’1 de Gener).

Aquest es tan sols un resum d’algunes modificacions destacades però la Reforma inclou desenes de canvis importants que afecten pràcticament a tots els sectors i individus, canvis que poc a poc anem esgranant al nostre web.

Aprofitem l’ocasió per a saludar-los atentament i recordar-lis la vital importància que té avui dia per a les empreses comptar amb el millor assessorament possible en matèria Fiscal, Laboral i Mercantil.

Restem a la seva disposició,

Departament de consultoria

 

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia