Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Hisenda pot embargar les participacions d“una societatHisenda dona una passa més amb una nova estratègia per al cobrament de deutes de contribuent morosos enviant diligències d´embargament de participacions socials d´una societat.

Amb aquesta estratègia, Hisenda avisa a una societat de què totes les participacions del soci morós han estat embargades obligant a registrar aquest canvi en el llibre registre de socis.

Això afecta tant el dret de vot del mateix com l´operativa de les juntes de socis. Situacions com aquesta poden preveure´s i amb una redacció acurada dels estatuts prendre mesures perquè una situació personal d´un soci no afecti o paralitzi la societat de la qual té participacions.

Desconfiï de professionals que li ofereixen constitucions rapides amb estatuts i textos legals de "copia i enganxa", cal analitzar cada cas de forma individual, si vol més informació, no ho dubti, consulti amb els nostres advocats.

 

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia