Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Impostos trimestrals del proper dia 20 dŽoctubreDegut a les contínues consultes rebudes, exposem breument algunes notes rellevants de la dita Llei de Transitorietat en els àmbits que, com a clients els hi pot interessar. Com saben, la norma està suspesa per el Tribunal Constitucional, però més enllà de la seva aplicació o no, és la nostra obligació com a professionals donar resposta a les inquietuds dels nostres clients. 

Respecte dels impostos (IVA, IRPF…) i contribucions a la Seguretat Social del mes d´octubre: amb independència de com transcorrin els esdeveniments no hi ha cap previsió de què se suspenguin les obligacions formals existents. Per tant li recordem, que ens faci arribar la documentació necessària per a complir-les. Tanmateix, els mantindrem informats de qualsevol canvi en la situació, doncs si es podria veure afectat on i com fer els pagaments. 

 

Val a dir que, en termes generals, aquesta llei configura l´actual dret de l´estat Espanyol i l´autonòmic de Catalunya com a dret supletori mentre no es disposi de dret propi, es tracta d´un llei plenament continuista. 

Els nostres clients trobaran especialment tranquil·litzador el títol segon, on es configura la continuïtat dels actes administratius així com de les normes locals, autonòmiques i de la Unió Europea amb provisions, també, per al dret i els tractats internacionals. Aquest títol recull també la formalització d´un règim per col·laborar amb l´Estat espanyol i l´article 16 estableix la integració del personal de l´Estat espanyol (funcionariat) a l´administració publica catalana. 

De vital importància és el títol VI, relatiu a les finances. L´article 80 estableix que serà la Generalitat l´autoritat que recaptarà tots els ingressos derivats de dret públic, la Seguretat Social o els tributaris. Si bé es contempla que la successió, per part de la Generalitat, dels drets econòmics i financers de l´Estat Espanyol serà "en els termes que s´acordin amb aquest". Per a tranquil·litat dels contribuents que dubtin on ingressar els impostos, l´article 81 estableix un cert marc de protecció. 

Si vol més informació al respecte, no dubti en contactar amb qualsevol membre del nostre equip, des de 1983 seguim treballant perquè el seu negoci i patrimoni personal estiguin segurs.

 

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018

    Bonificació per a empreses amb reduïda sinistralitat


    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia