Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Inminent llei Col·legis ProfessionalsLa ja imminent Llei de Serveis i Col·legis Professionals ha provocat un sisme a les escoles i associacions professionals de tot Espanya. Aprofitant l'obligatòria translació estatal de la normativa comunitària, l'executiu ha emprès mesures liberalitzadores contra la qual es considerava una regulació fragmentària, obsoleta i excessiva en matèria de requisits d'accés a les diferents professions, reduint de 80 a 38 les de col·legiació obligatòria i exercint un major control sobre els ingressos dels col·legis professionals en nom de la transparència.

Es pretén, en definitiva, dotar l'embolic de normes sobre col·legiació d'una llei marc en què puguin enquadrar-se. No s'ha optat, però, per una política de consens i la reforma avança malgrat les moltes crítiques que li han sortit al pas. Així, al costat de mesures lloables com l'eliminació de la quota d'inscripció col·legial (amb el propòsit de facilitar l'accés dels professionals joves), o la seva subjecció a un màxim anual de 240 euros, i la fiscalització dels comptes i els càrrecs directius dels col·legis, topem amb altres certament polèmiques, com l'eliminació de la incompatibilitat entre advocats i procuradors, que pot encarir la Justícia i crear una greu confusió funcional entre les dues professions. Aquesta última mesura suposaria que, de prosperar la Llei, les funcions del procurador poguessin ser realitzades indistintament per procuradors i advocats.

També es limita la col·legiació obligatòria a aquells advocats que actuïn davant els tribunals, excloent per tant als lletrats i graduats socials que només prestin assessorament jurídic. Això s'oposa al criteri establert pel Tribunal Suprem, que considera que aquesta professió ha de tenir un caràcter unitari.

A més a més, se suprimeixen els aranzels dels procuradors, pretenent d'aquesta manera que els honoraris es fixin lliurement amb els clients.

Altres mesures a destacar són la creació d'un registre de pèrits judicials (enfront de la pràctica actual, en què les escoles elaboren les llistes dels seus pèrits) i l'estipulació d'un catàleg de drets i deures dels professionals.

Amb la nova Llei perden la reserva d'activitat (per la qual certes activitats només poden ser exercides per un determinat col·lectiu, complint els requisits previstos) els enòlegs, tècnics especialistes en vitivinicultura, guies turístics, decoradors d'interior o delineants, entre d'altres.

Així mateix, perden la reserva de denominació (que permet només als col·legiats utilitzar un determinat nom) els economistes, gestors administratius i agents de la propietat immobiliària.

En la mateixa línia liberalitzadora, perden la col·legiació obligatòria estatal els professors d'educació física, llicenciats en belles arts, actuaris, agents comercials, gestors administratius, agents de la propietat industrial i administradors de finques. En l'àmbit autonòmic, perden la col · legiació obligatòria els bibliotecaris, joiers, guies turístics, periodistes i detectius privats.

No obstant això, es manté la col·legiació obligatòria per a metges, dentistes, farmacèutics, veterinaris, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, biòlegs, físics, químics, geòlegs, psicòlegs, arquitectes, arquitectes tècnics, advocats, procuradors, graduats socials, notaris , registradors de la propietat i mercantils, enginyeries i enginyeries tècniques regulades.

Davant tal viratge, és difícil preveure quines seran les conseqüències per a les societats professionals que hauran de deixar de ser-ho amb la nova normativa. S'imposarà a aquests efectes una revisió dels seus estatuts i la subsegüent notificació al registre mercantil, a fi de no incórrer en irregularitats que puguin afectar el règim de limitació de responsabilitat o obligar a la immediata dissolució de la companyia.

Estem a la seva disposició per estudiar el seu cas concret i emprendre, si cal, les mesures necessàries amb vista a regularitzar la seva situació.

Àrea de Consultoria

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia