Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Model 232 data límit 30 de novembreTal com avançavem en la news anterior ha canviat la forma de declarar les operacions entre entitats vinculades i amb les situades en paradisos fiscals. Prèviament aquestes s´incloïen parcialment en el mateix Impost de Societats. 

El nou model 232 recull i amplia la informació sobre aquests aspectes que Hisenda requereix als contribuents obligats a la seva presentació. El Model 232 sobre la "Declaració informativa d´operacions vinculades i d´operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals" regulat en l´Ordre Ministerial HFP / 816/2017, de 28 d´agost de 2017, és d´aplicació en l´exercici 2016 i s´ha de presentar abans del 30 de novembre de 2017. 

S´ha d´informar de les següents operacions: 

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l´import de la contraprestació del conjunt d´operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros. 
 • Amb independència de l´import anterior, s´ha de presentar el model i informar respecte d´aquelles operacions de la mateixa naturalesa que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, i l´import del conjunt de les mateixes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l´entitat. 
 • Operacions específiques realitzades amb una o diferents parts vinculades, sempre que l´import conjunt de cada un d´aquest tipus d´operacions en el període impositiu superin els 100.000 euros. 
 • Les operacions que apliquin la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles. 

Respecte de la informació sobre operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals; estan obligats a presentar el model aquelles entitats que, durant el període impositiu hagin efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals independentment de l´import de les mateixes així com els valors presents en el balanç de l´entitat al tancament de l´exercici relacionats amb aquests. 

No s´han de declarar en el model 232 les operacions realitzades entre entitats que s´integrin en un mateix grup de consolidació fiscal. Recordeu que la consolidació fiscal és una opció que es pot sol·licitar cada mes de desembre, si té diverses societats és convenient realitzar aquesta valoració periòdicament, ja que la consolidació fiscal pot comportar avantatges. 

El model 232 és una declaració de complexitat elevada perquè els requisits que estableix l´Agència Tributària sobre el que constitueix o no una persona o entitat vinculada són extensos. 

Si és vostè client i, segons la informació de què disposem sobre la seva entitat es conclou que té obligació de presentar aquest model contactarem amb vostè. 

Si creu que pot estar obligat a presentar aquesta declaració o té preguntes al respecte no dubteu a contactar amb nosaltres.

Notícias Des de Fargas

 • 15 juliol 2020
  Fargas amb Blegal
  Llegir
 • 21 maig 2018
  Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sŕpigues
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia