Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Modificaciķ de la retenciķ dels LloguersUn dels canvis introduïts per la Reforma Fiscal de 2014 i que és de gran és el canvi en el tipus de retenció a aplicar als lloguers de locals de negoci.

En l’exercici 2015 el tipus pasa del 21% al 20%, mentre que, per ara, al 2016 el tipus pasarà del 20% al 19%.

Els hi recomanem que, tant si són arrendadors com arrendataris, revisin els rebuts de lloguer relevants del mes de Gener i comprovi que l’altre part ha realitzat els canvis correctament.

Aprofitem l’ocasió per a saludar-los atentament,

Departament de Consultoria

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sāpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia