Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Notícies

Des de 2008 nostre equip produeix i distribueix online de forma regular circulars i informes sobre les novetats jurídiques i econòmiques més rellevants. Aquest conjunt acumulat de coneixements i publicacions són amb plena vocació didàctica i de lliure distribució segons la llicència d'atribució de Creative Commons (CC-BY), pel que les pot reproduir lliurement sempre que citi la font.

Procurem seleccionar notícies i novetats d'interès acostant-les al públic d'una manera agradable i entenedora per al lector no expert en la matèria.

Rebeu-nos a la bústia

Els convidem a que les consultin i comparteixin:

 • 05/02/2014 Defraudar es Blanquear, Hacienda siempre Cobra

  Como colofón a nuestra serie de artículos “Hacienda siempre cobra” analizamos una reciente sentencia del Supremo en la que se vincula de forma indisociable el delito fiscal y el de blanqueo de capitales.

  Llegir
 • 01/02/2014 2000 Fans

  Más de 2000 personas valoran nuestros esfuerzos por ofrecer artículos relevantes para las PYMES en materia Fiscal, Laboral y Mercantil.

  Llegir
 • 16/01/2014 Novedades en cotizaciones

  Prácticamente todos los conceptos salariales deberán cotizar a partir de 2014. Con muy, muy pocas excepciones.

  Llegir
 • 13/01/2014 IRPF 21% para 2014

  Los porcentajes de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que fueron aumentados de forma temporal para los ejercicios 2012 y 2013 han sido prorrogados también para el ejercicio 2014.

  Llegir
 • 08/01/2014 El FOGASA dejará de pagar parte de las indemnizaciones por despido

  EL Fondo de Garantía Salarial se hacía cargo del pago de una parte de la indemnización por despido objetivo en las PYMES. Una enmienda del Partido Popular acaba con ello.

  Llegir