Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Quč és el codi LEI? Necessito un?Qui necessita un LEI?

Vàries normatives europees exigeixen aquest codi per a identificar a persones jurídiques que participen en els mercats financers. Si per exemple la seva societat opera amb productes de Renda Fixa o Renda Variable la seva entitat bancària necessitarà que vostè obtingui un codi LEI per seguir prestant aquests serveis financers.

Quan hauria d´obtenir el LEI?

Abans del 8 de gener de 2018.

Com puc aconseguir el LEI ?

L´emissió i gestió del LEI a Espanya ha estat confiada als Registradors Mercantils. Fargas, pot fer-se carreg de fer la gestió per vostè i presentar aquest sol·licitud.

Quins honoraris cal pagar al Registre per obtenir el LEI?

El Registre Mercantil estableix uns honoraris de 100 € per la primera sol·licitud i 50 € per cada renovació anual (IVA no inclòs).

Que he de fer per què Fargas tramiti el meu codi LEI?

Possis en contacte amb nosaltres i ens farem carrec de la gestió. Un cop presentada la sol·licitud en el Registre, el procés de qualificació de un termini màxim de 15 dies hàbils però generalment rebrà un correu electrònic amb el seu certificat LEI en 4 dies hàbils.

No dubti en contactar en nosaltres per a més informació.

 

 

 

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

 • 21 maig 2018
  Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
  Llegir
 • 16 abril 2018
  Hisenda pot embargar les participacions d“una societat
  Llegir
 • 07 març 2018
  Sistema RED i notificacions electrņniques, nova obligació per a treballadors autņnoms
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia