Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Recordi presentar el model 720 de declaracions de béns a l’estrangerAl 2015 tots els obligats a presentar la declaració informativa de béns a l’estranger hauran d’omplir el model habilitat a aquests efectes per l’Administració Tributària, extremant les seves precaucions respecte a la informació facilitada, doncs el règim aplicador de sancions previst en cas de donar-se informació inexacte o incompleta és molt sever.

Els béns i drets afectats per la declaració son divisibles en tres grans grups:

 • Els comptes bancaris, dipòsits o similars.

 • Els valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

 • Els béns immobles i drets sobre béns immobles.

Si el sumatori dels conceptes englobats en cadascuna de les categories supera els 50.000€, amb independència de si hi ha un o més titulars, haurà de ser informat. L’obligació recau en els titulars, però també s’estén als representants, autoritzats, beneficiaris i/o persones o entitats amb poders de disposició (inclús si aquesta situació s’extingeix durant l’any informat).

Les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol estaran obligades a presentar el Model 720 si compleixen aquesta paràmetres, excepte si ja l’haguessin presentat al 2014 i no s’hagin donat variacions patrimonials significatives entre ambdós exercicis.

El plaç per a la presentació del model finalitza el 31 de març. Els recordem que és obligatòria la presentació telemàtica.

Aprofitem l’ocasió per saludar-los atentament. No dubtin a consultar-nos si precisen de més informació al respecte.

Àrea de Consultoria

Notícias Des de Fargas

 • 21 maig 2018
  Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sŕpigues
  Llegir
 • 15 novembre 2017
  Model 232 data límit 30 de novembre
  Llegir
 • 10 octubre 2017
  Que suposa el trasllat de la seu social de la meva empresa?
  Llegir
 • 03 octubre 2017
  Impostos trimestrals del proper dia 20 d´octubre
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia