Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Vāreu comprar sobre plānol? Que pagui el banc!La insolvència endèmica de les promotores i constructores espanyoles des de l'inici de la crisi econòmica ha provocat que molts dels seus clients no hagin pogut recuperar les quantitats dipositades a compte pel preu dels seus habitatges, en declarar-se en concurs de creditors i veure’s impossibilitats a recuperar els seus diners.

Aquesta situació ha tornat a posar d'actualitat una llei oblidada de 1968 (Llei 57/1968, de 27 de juliol, sobre la percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d'habitatges). En l'article 1.2 d'aquesta norma es fixen dos requisits per a la percepció de quantitats a compte per part de promotores i constructores:

- Que quedi garantida la devolució de les quantitats lliurades (més el 6% d'interès anual) mitjançant contracte d'assegurança o aval solidari per al cas que la construcció no s'iniciï o no arribi a bon fi per qualsevol causa en el termini convingut.

- Que les quantitats anticipades pels futurs adquirents es vehiculin a través d'un compte corrent especial en una entitat bancària, compte que només podrà ser destinat als pagaments derivats de la construcció dels habitatges. L'obertura d'aquests comptes obliga l'entitat bancària a exigir sota la seva responsabilitat la garantia del punt anterior.

Per tant, podem trobar-nos en dos escenaris diferents en els quals, o bé l'asseguradora assumirà el reintegrament dels imports anticipats, o bé serà el banc el que respondrà subsidiàriament pels mateixos en el cas de no poder acreditar l'existència de la contractació de la cobertura.

 

Gràcies a aquesta mala praxi detectada en multitud d'entitats bancàries espanyoles, que no van tenir en consideració l'abast de l'encara vigent Llei 57/1968, és possible reclamar les quantitats lliurades a compte per a la construcció d'habitatges que els compradors donaven ja per perdudes.

L'antiguitat d'aquesta Llei i el laberint de males pràctiques que sovintegen en el sector bancari fan que el camí a emprendre per recuperar els seus diners sigui escabrós i no exempt de dificultats.

Si vostè va anticipar diners per a la construcció d'un habitatge i aquest mai es va arribar a construir, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per fer valer els seus drets.

Quedem a la seva disposició per implementar qualsevol reclamació d'aquesta mena i aprofitem l'ocasió per saludar-vos atentament.

Àrea de Consultoria

Notícias Des de Fargas

 • 21 maig 2018
  Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sāpigues
  Llegir
 • 15 novembre 2017
  Model 232 data límit 30 de novembre
  Llegir
 • 10 octubre 2017
  Que suposa el trasllat de la seu social de la meva empresa?
  Llegir
 • 03 octubre 2017
  Impostos trimestrals del proper dia 20 d´octubre
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia