Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpiguesDurant els últims dies diversos dels nostres clients han rebut notificacions d´Hisenda des del Departament de Gestió a Madrid amb el següent text:

"... L´objecte d´aquesta comunicació és informar-lo que l´Agència Tributària disposa des de l´any 2016 de la informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d´entitats.

Aquesta informació és utilitzada com a indici de risc fiscal quan no coincideix amb les bases imposables de l´IVA o amb els ingressos declarats de l´activitat econòmica dels contribuents. Per aquest motiu, l´Agència Tributària dins de la idea d´assistència i comunicació, ha iniciat una campanya d´informació del total d´entrades en els comptes bancaris de les que una persona o entitat és titular o autoritzat a determinats contribuents. Si és el cas, els imports acumulats de les entrades a aquests comptes bancaris el 2017 han estat els següents:

Acumulat d´abonaments (total d´entrades)

XXXX euros

Aquesta carta és una mera comunicació de dades pel que no ha d´enviar documentació ni justificar l´import dels abonaments o càrrecs en els comptes bancaris dels quals ha estat informat, simplement és informació rebuda per l´AEAT que es posa a la seva disposició. .. "

Com ja especifica el text NO CAL PRENDRE CAP ACCIÓ, es tracta d´una campanya, amb cert caràcter intimidatori és cert, en la qual l´AEAT mostra la quantitat d´informació que té sobre els contribuents, tant persones físiques o jurídiques.

Destaquem que, tot i la menció a 2016 de la comunicació, l´AEAT disposa d´informació bancària dels contribuents des de fa anys per altres mitjans (moviments de més de certa quantitat, moviments de xecs, etc.) Si bé, des de 2016, el tenen de forma més sistematitzada.

Això és especialment rellevant si rep diners des de l´estranger, o transferències en concepte de préstecs de socis, o qualsevol anomalia, tant d´ingressos com de transferències. Hisenda de moment informa d´aquestes dades però se sobreentén que la possibilitat real d´una inspecció hi és.

Si té algun dubte al respecte, contacti amb nosaltres a qualsevol de les nostres oficines,

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia