Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria tributaria fiscal

Tributari-Financer

El nostre equip està compost per tècnics economistes, professionals tributaris, graduats en empresarials i consultors especialitzats.

La planificació tributària és extremadament important en el camí a l'èxit empresarial, una pressió fiscal excessiva i mal gestionada pot ofegar els recursos que ha d'invertir en el creixement del seu negoci, eviti sorpreses i incomoditats amb les Adminsitraciones tributàries (AEAT, ATC, ..) amb la nostra ajuda en àrees com:

  • Planificació Fiscal per a estructures nacionals e internacionals.
  • Recerca i negociació de vies de finançament.
  • Disseny d'estratègies d'internacionalització aprofitant possibles economies d'escala.
  • Preparació i representació en processos d'Auditories de Comptes.
  • Optimizació de la seva Factura Fiscal.
  • Gestió de béns a l’estranger
  • Societats i béns Offshore.

A més dels serveis prestats, en aquest àmbit, pel nostre departament fiscal.

—
Treballem per trobar solucions eficients i creatives adaptades a cada situació, posi'ns a prova.
—