Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal Barcelona

Assessorament Fiscal

Cobrim les obligacions de persones físiques i entitats jurídiques en els àmbits fiscal i tributari amb solucions flexibles, vostè tria:

  • Assessorament i planificació fiscal.
  • Recursos i gestions davant les administracions tributàries.
  • Confecció i presentació d’impostos.
  • Altes i baixes d'obligacions fiscals i IAE.
  • Assessorament en inversions del capital mobiliari i immobiliari.
  • Adquisició i transmissió d'immobles situats en el territori espanyol, i rendiments del capital immobiliari.
  • Impostos indirectes: impost sobre el valor afegit, impost sobre transmissions patrimonials, ….
  • Planificació i liquidació dels impostos sobre la renda de les persones físiques, successions i donacions.
  • Impostos Especials.

A més dels serveis prestats, en aquest àmbit, pel nostre departament de consultoria.

—
No deixeu que la pressió de les seves obligacions fiscals ofegui la seva vida o el seu negoci.
—