Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessorament laboral Barcelona

Assessorament Laboral

El nostre equip treballa amb vostè perquè els Recursos Humans siguin el millor capital per a la seva empresa en lloc d'un motiu de preocupació.

El nostre departament Laboral està compost per tècnics professionals laboralistes, graduats socials i advocats, és un grup cohesionat per tal de poder traslladar la idiosincràsia de cada client i mercat a l'equip i assegurar la millor atenció possible.

Este grupo de personas trabaja de forma continua mediante reuniones de equipo semanales con el cliente como prioridad. Para poder estar al día de las continuas novedades jurídicas, sindicales, gremiales, etcétera.

Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen, entre d'altres:

 • Estudi i confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Alta de treballadors, autònoms i empreses a la Seguretat Social.
 • Tramitació i confecció de contractes personalitzats amb clàusules adaptades a les necessitats del client i pròrrogues laborals.
 • Estudi i redacció de cartes sobre faltes, sancions o acomiadaments.
 • Estudi i assessorament en conflictes col·lectius de treball, vagues i tancaments patronals.
 • Tramitació de pensions de la Seguretat Social.
 • Representació davant la Inspecció de Treball o Subinspectors.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Representació davant el C.E.M.A.C i el Jutjat del Social.
 • Recursos davant els organismes centrals.
 • Sol·licitud i tramitació de subvencions.
 • Expedients per a la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
 • Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i ajornament de pagaments en matèria de seguretat social

A més dels serveis prestats, en aquest àmbit, pel nostre departament de consultoria.

—
Fem nostres els seus problemes de personal i recursos humans
—