Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
assessoria barcelona

Economistes i Advocats

Treballi amb un equip d'economistes, advocats i altres professionals experts en diferents àmbits preparats per oferir un assessorament integral i exclusiu on i quan ho necessiti.

Dissenyem i executem projectes i estructures a mida per a casos complexos com:

  • Elecció de la forma jurídica més adequada per al desenvolupament d'una activitat.
  • Anàlisi i reestructuració dels passius.
  • Planificació i execució de concursos de creditors.
  • Desenvolupament i seguiment d'un pla de rescat per a una empresa en situació de concurs o insolvència.
  • Reestructuració d'empreses traient el màxim profit dels règims especials, com el règim fiscal especial del capítol VIII del títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

Així com defensar els seus interessos i objectius en aquells àmbits jurídics que poden tenir incidència en la seva vida personal i professional com:

Entenem que l'èxit s'aconsegueix treballant amb els millors professionals en cada camp, per això, per a aquelles necessitats puntuals i específiques que escapen al nostre àmbit de servei comptem amb una àmplia cartera de col·laboradors de sòlida trajectòria.

—
Confiï en nosaltres, deixi que la tranquil·litat de saber-se protegit li permetin dedicar tots els seus esforços al seu negoci
—